понеделник, 3 февруари 2014 г.

Писмен анализ на негативните мисли?

   В продължение на предния ми пост,  сега ще предложа как да анализираме писмено негативните си мисли, за да се отърсим от тях по-лесно. Кои са важните стъпки?
   Да разпознаем мисълта в момента, в който тя се появи, както и да идентифициране какво я е провокирало.
   Да определим към кой модел негативно мислене можем да я причислим (моделите са описани в предния пост)
   Да определим какви емоции и поведение поражда тази мисъл или убеждение
   Да проявим здрав разум като си отговорим на някои въпроси и да създадем позитивна алтернатива на негативната мисъл: доколко моята мисъл е истина или може да бъде истина, мисля ли логично, уравновесено, гъвкаво, обективно и реалистично или по-скоро емоционално; ще се съгласи ли някой, който уважавам, че мисълта ми е реалистична; какви са ефектите от това мислене върху мен. За да създадем алтернативна положителна мисъл нека помислим: поощрявам ли другите да мислят по този начин, кой е по-гъвкавият, логичен, реалистичен, уравновесен начин на мислене, а не толкова емоционален; как да се почувствам по-добре, за да изчистя мислите си.
Според мен всеки от споменатите етапи е важен и също е много важно да си правим тези анализи писмено, за да са по-осъзнати и задълбочени, а също и да се връщаме към тях при нужда.

Няма коментари: