понеделник, 13 юни 2011 г.

Да се научим да губим, но до определена граница

       Нормално е, когато даваме, да получаваме. Ако допуснем дисбаланс в това отношение, или ние, или другата страна губи, което създава напрежение, защото губещият се чувства недооценен и подтиснат. В такива ситуации е необходимо той да определи долна граница на загубата, която може да понесе, и ако тя бъде премината, да се оттегли от играта.
От друга страна в личните отношения - приятелства и интимни връзки, нерядко се налага да правим компромиси, което е съвсем нормално, стига да не смятаме, че тези компромиси нарушават ценностната ни система. Личните отношения приличат на игра на топка, която ние си разменяме с другите. Не бива да задържаме топката прекалено дълго в себе си, дори и когато комуникацията протича по-трудно, тъй като оставяме другата страна без отговор, което нарушава връзката между нас и другите.

Няма коментари: