понеделник, 13 юни 2011 г.

Да изразяваме мнението си по подходящ начин

       Нашето мнение има значение. Но не толкова голямо значение, че всеки път да го изразяваме директно и по натрапчив начин. Особено, ако искаме да критикуваме и да даваме оценки, които никой не ни е искал. Директната критика е един от най-сигурните начини да си спечелим врагове или да отблъснем хора, които са ни близки, независимо от други добри качества, които може да имаме. Ако искаме да кажем на някого нещо не дотам добро, можем да изберем деликатен начин, а не невъздържано да му хвърлим обвинението в лицето.
       Нека да започнем с искрена похвала и после да добавим с “и” онова, от което не сме доволни – ако добавим критиката с “но” може да се получи противипоставяне, което да остави негативни чувства у онзи, когото критикуваме. Например...вместо да кажем “Написал си прекрасно писмо, но на последния ред има грешка”, можем да кажем “Написал си прекрасно писмо и, ако на последния ред нямаше грешка, наистина щеще да е перфектно. Сигурна съм, че следващия път ще е без грешка”. Усещате разликата, нали? Можем да използваме насърчението и да направим така, че ако някой е сбъркал, грешката да изглежда леснопоправима. Важен е и тонът, с който се представят нещата – ако е драматичен, а става въпрос за нещо дребно, тогава другият рано или късно ще спре да чува нашите коментари, т.к. ще си мисли, че винаги преувеличаваме. От друга страна, ако коментираме само по-големите неща след внимателно обмисляне и със загрижен, но емпатичен и позитивен тон, който казва „Ти ще се справиш” и също така дадем примери със себе си в подобна ситуация, шансът до другия да достигне казаното е много по-голям.
       Никой не е безгрешен и не бива да съдим другите за грешки, които ние сами допускаме или сме допускали по-рано. Напротив, можем да говорим за собствените си грешки, преди да привлечем вниманието на другите върху техните. Всички сме хора и е човешко да се греши. Признавайки пред себе си собствената си способност да грешим, ставаме по-толерантни и към другите.

Няма коментари: