четвъртък, 22 април 2010 г.

Как да променяме хората около нас?

Понякога хората около нас - в семейството, работата или някои наши приятели, ни дразнят с негативните си реакции, думи, поведение и т.н. Всеки от нас носи всички възможни черти и качества в себе си - положителни и отрицателни и ги развива в зависимост от средата си, възпитанието, което получава и хората, които среща. Ако ние възприемаме един човек като отрицателен, той ще се държи с нас по негативен начин, но ако си сменим очилата и започнем да виждаме хубавото и симпатичното в него, да му се радваме искрено и да споделяме с него тази радост, той скоро ще разбере, че ние сме съвсем добронамерени към него и ще ни обикне искрено. Много хора действат по схемата „Да отговорим на лошото с лошо”, но този подход е безсмислен, защото генерира негативна енергия и за нас. Освен това, бидейки положителни, ние няма да привличаме нови „отрицателни” хора към себе си. Но все пак това се случва понякога или пък имаме хора от нашето семейство и по-близко обкръжение, които не винаги са положителни. Какво да правим с тях? Да си отворим сърцата и да сме положителни и обичливи. Вселената ще ни възнагради с облак от любов, който да се насочи към нас.

Няма коментари: